• Bộ 01 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 01 Camera Hikvision 2.0 LITE

  3.070.000 đ
  4.240.000đ -28%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 01 Camera Hikvision 2.0 LITE
  3.070.000 3.070.000
  4.240.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~50 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 02 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 02 Camera Hikvision 2.0 LITE

  3.940.000 đ
  5.480.000đ -29%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 02 Camera Hikvision 2.0 LITE
  3.940.000 3.940.000
  5.480.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~25 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 03 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 03 Camera Hikvision 2.0 LITE

  4.810.000 đ
  6.720.000đ -29%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 03 Camera Hikvision 2.0 LITE
  4.810.000 4.810.000
  6.720.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~18 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 04 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 04 Camera Hikvision 2.0 LITE

  5.600.000 đ
  7.880.000đ -29%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 04 Camera Hikvision 2.0 LITE
  5.600.000 5.600.000
  7.880.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 05 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 05 Camera Hikvision 2.0 LITE

  7.280.000 đ
  10.140.000đ -29%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 05 Camera Hikvision 2.0 LITE
  7.280.000 7.280.000
  10.140.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~22 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 06 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 06 Camera Hikvision 2.0 LITE

  8.050.000 đ
  11.280.000đ -29%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 06 Camera Hikvision 2.0 LITE
  8.050.000 8.050.000
  11.280.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~18 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 07 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 07 Camera Hikvision 2.0 LITE

  8.850.000 đ
  12.480.000đ -30%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 07 Camera Hikvision 2.0 LITE
  8.850.000 8.850.000
  12.480.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~15 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 08 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 08 Camera Hikvision 2.0 LITE

  9.650.000 đ
  13.620.000đ -30%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 08 Camera Hikvision 2.0 LITE
  9.650.000 9.650.000
  13.620.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 01 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 01 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  3.190.000 đ
  4.422.000đ -28%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 01 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  3.190.000 3.190.000
  4.422.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~50 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 02 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 02 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  4.050.000 đ
  5.542.000đ -27%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 02 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  4.050.000 4.050.000
  5.542.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~25 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 03 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 03 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  4.850.000 đ
  6.662.000đ -28%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 03 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  4.850.000 4.850.000
  6.662.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~18 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 04 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 04 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  5.590.000 đ
  7.782.000đ -29%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 04 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  5.590.000 5.590.000
  7.782.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 05 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 05 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  7.280.000 đ
  9.960.000đ -27%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 05 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  7.280.000 7.280.000
  9.960.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~22 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 06 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 06 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  7.990.000 đ
  10.980.000đ -28%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 06 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  7.990.000 7.990.000
  10.980.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~18 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 07 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 07 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  8.760.000 đ
  12.060.000đ -28%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 07 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  8.760.000 8.760.000
  12.060.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~15 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 08 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 08 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  9.470.000 đ
  13.080.000đ -28%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 08 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  9.470.000 9.470.000
  13.080.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
Thương hiệu