• Bộ 01 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 01 Camera Hikvision 2.0 LITE

  2.450.000 đ
  4.240.000đ -43%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 01 Camera Hikvision 2.0 LITE
  2.450.000 2.450.000
  4.240.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~25 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 02 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 02 Camera Hikvision 2.0 LITE

  3.200.000 đ
  5.480.000đ -42%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 02 Camera Hikvision 2.0 LITE
  3.200.000 3.200.000
  5.480.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 03 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 03 Camera Hikvision 2.0 LITE

  4.350.000 đ
  6.720.000đ -36%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 03 Camera Hikvision 2.0 LITE
  4.350.000 4.350.000
  6.720.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~18 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 04 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 04 Camera Hikvision 2.0 LITE

  5.050.000 đ
  7.880.000đ -36%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 04 Camera Hikvision 2.0 LITE
  5.050.000 5.050.000
  7.880.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 05 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 05 Camera Hikvision 2.0 LITE

  6.600.000 đ
  10.140.000đ -35%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 05 Camera Hikvision 2.0 LITE
  6.600.000 6.600.000
  10.140.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~22 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 06 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 06 Camera Hikvision 2.0 LITE

  7.350.000 đ
  11.280.000đ -35%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 06 Camera Hikvision 2.0 LITE
  7.350.000 7.350.000
  11.280.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~18 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 07 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 07 Camera Hikvision 2.0 LITE

  8.050.000 đ
  12.480.000đ -36%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 07 Camera Hikvision 2.0 LITE
  8.050.000 8.050.000
  12.480.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~15 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 08 Camera Hikvision 2.0 LITE

  Bộ 08 Camera Hikvision 2.0 LITE

  8.750.000 đ
  13.620.000đ -36%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 08 Camera Hikvision 2.0 LITE
  8.750.000 8.750.000
  13.620.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: HIKVISION
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP66
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 01 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 01 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  2.590.000 đ
  4.422.000đ -42%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 01 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  2.590.000 2.590.000
  4.422.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~25 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 02 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 02 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  3.290.000 đ
  5.542.000đ -41%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 02 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  3.290.000 3.290.000
  5.542.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 03 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 03 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  4.390.000 đ
  6.662.000đ -35%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 03 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  4.390.000 4.390.000
  6.662.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~18 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 04 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 04 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  4.990.000 đ
  7.782.000đ -36%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 04 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  4.990.000 4.990.000
  7.782.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 05 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 05 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  6.590.000 đ
  9.960.000đ -34%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 05 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  6.590.000 6.590.000
  9.960.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~22 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 06 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 06 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  7.290.000 đ
  10.980.000đ -34%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 06 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  7.290.000 7.290.000
  10.980.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~18 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 07 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 07 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  7.900.000 đ
  12.060.000đ -35%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 07 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  7.900.000 7.900.000
  12.060.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~15 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
 • Bộ 08 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  Bộ 08 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)

  8.590.000 đ
  13.080.000đ -35%
  Có hàng Giỏ hàng
  Bộ 08 Camera Dahua Cooper 2.0 (1080N)
  8.590.000 8.590.000
  13.080.000
  Bảo hành:24 Tháng - Đổi mới 30 ngày đầu
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Thương hiệu: DAHUA
  Độ phân giải HD1080N
  Hồng ngoại ban đêm 20m
  Chống nước IP67
  Ổ cứng lưu trữ ~13 ngày
  Phù hợp cho gia đình, quán cà phê, cửa hàng
Thương hiệu